Odvětví


Společnost pro stěhování strojů pro každé odvětví.

Bez ohledu na to, kde jste, kam se stěhujete nebo v jakém sektoru působíte, jsme strojírenská společnost, která vám pomůže na národní, mezinárodní nebo globální úrovni. Zde je jen několik sektorů, ve kterých máme osvědčené výsledky:

Letecký a kosmický průmysl

Letecký průmysl vyžaduje prvořadou znamenitost inženýrských služeb. Naše strojírenské služby mohou pomoci v celé řadě případů – přesun jednotlivých zařízení, údržba strojů, demontáž, relokace, reinstalace nebo úplné nahrazení. To vše díky našemu specializovanému zdvihacímu zařízení.

Automobilový průmysl

Naše zkušenosti a odborné znalosti v automobilovém sektoru nám umožňují dodávat projekty jakéhokoliv rozsahu, s jakýmkoliv rozpočtem a v jakékoliv lokalitě po celé Evropě.

Výrobní průmysl

Mezi naše mezinárodní zákazníky v oblasti výroby patří široká škála společností s modrým žetonem (největší a nejziskovější společnosti na světě dle akcií) v různých průmyslových odvětvích, včetně tiskového, papírenského, ocelářského průmyslu, OEM, a průmyslu s hygienickými potřebami, vitamíny a zdravotnickým vybavením.

Petrochemický průmysl

Díky našim zkušenostem v petrochemickém průmyslu jsme perfektně připraveni podporovat provozovatele rafinérií a chemických závodů s tak rozmanitými projekty, jako je instalace nových zařízení, odstávka, rozšíření nebo přemístění závodu.

Farmaceutický průmysl

Jsme si vědomi, že je nezbytné udržovat vysokou úroveň výroby ve farmaceutickém průmyslu. Proto nám můžete svěřit plánování projektů do těch nejmenších detailů.

Energetický průmysl

Náš pečlivý přístup ke ochraně zdraví a bezpečnosti a rizikům činí z AIS EURELO ideálního mezinárodního partnera pro projekty přesunu zařízení v energetickém sektoru.

Sklady, logistika a distribuce

Skladování a distribuce jsou zásadní pro průmyslové dodavatelské řetězce a poskytování zboží maloobchodním prodejnám a spotřebitelům.

Zeptejte se ještě dnes

Chcete-li pomoct s vaším projektem, zavolejte nám na …

Spojené Království +44 1257 441111

Polsko +48 530 250 500

Německo +49 201 894 5057