Relokace továrny


Naše služby v oblasti relokace továren provedou naše zákazníky celou Evropou i mimo ni.

Nabízíme mezinárodní přemístění továren na klíč, včetně přemístění celých podniků z jedné země do druhé. Naše služby přemístění továrny jsou vedeny vysoce kvalifikovaným týmem zkušených profesionálů, kteří zajišťují hladký proces přemístění továrny a nerušený provoz.

AIS-Eurelo-Factory-Relocation

Ať už stěhujete jeden stroj, výrobní linku nebo celou továrnu, chápeme, že tento proces zahrnuje provozní a obchodní výzvy, zejména při mezinárodních přesunech. Proto jsme zde, abychom vám na každém kroku pomohli a poradili.

Tým zkušených techniků společnosti AIS EURELO zajistí, aby byl váš projekt naplánován do detailu. Poskytne vám podrobný rozsah prací s popisem procesu od začátku do konce. Poskytne odhadované časové rámce a nástin veškerých provozních dopadů, například odhadovanou dobu nečinnosti. Jako odborníci na služby přemisťování továren chápeme, že je třeba minimalizovat ztracený čas, aby nedocházelo ke snížení produkce a ke ztrátám příjmů; proto, ke je to nutné, pracujeme mimo pracovní dobu a o víkendech, abychom dodrželi dohodnuté termíny a vyhnuli se prostojům.

Naši projektoví manažeři jsou podporováni plně vyškoleným technickým a bezpečnostním týmem. Pomohou vám zvážit časové rámce a fázování projektu, aby se minimalizovalo narušení provozu, optimalizovala provozní efektivita a náklady. Rovněž zváží výzvy a bezpečnostní požadavky projektu během fáze plánování, zajistí, že vše proběhne hladce a bude zabráněno jakémukoliv riziku. K zajištění souladu s předpisy zemí původu a určení a všech zemí mezi nimi je k dispozici plná dokumentace ve všech požadovaných jazycích. Zajistíme relokaci vaší firmy bez jakýchkoliv zádrhelů.

Factory-Relocation-AIS-Eurelo

Naše mezinárodní služby relokace továren na klíč zahrnují:

 • Odpovědný projektový manažer
 • Doklady o bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně prohlášení o použitých metodách, posouzení rizik, výtahových plánů, záznamů o školení personálu a certifikátu zařízení
 • Pravidelné návštěvy podniku za účelem posouzení požadavků projektu a jejich plnění
 • Správa CDM/ochrany zdraví a bezpečnosti
 • Odpojení a demontáž strojů
 • Záznamy o součástkách strojů
 • Nakládání strojů k přepravě
 • Skladování, je-li potřeba
 • Přeprava strojů po celém světě
 • Příprava podlahy včetně jádrového vrtání
 • Vykládka a umístění
 • Zarovnávání
 • Opětovné připojení hlavních služeb
 • Exportní, balicí a přepravní služby s kompletní dokumentací ve všech požadovaných jazycích
 • Naše služby pomůžou při jakémkoli mezinárodním přesunu a přemístění továrny. Kontaktujte nás a dozvíte se více.

Zeptejte se ještě dnes

Chcete-li pomoct s vaším projektem, zavolejte nám na …

Spojené Království +44 1257 441111

Polsko +48 530 250 500

Německo +49 201 894 5057