Zdraví a bezpečnost


Zdraví a bezpečnost jsou stěžejními body při výkonu AIS EURELO projektů.

Ve společnosti AIS EURELO jsou zdraví a bezpečnost součástí všech projektů. K plánování každého projektu přistupujeme pečlivě, aby byl náš i váš tým v bezpečí. Máme bezchybný bezpečnostní záznam a mnoho bezpečnostních akreditací, které dokazují, že budeme kdykoliv uplatňovat osvědčené postupy v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Jsme plně oddáni postupům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na všech úrovních projektu. AIS EURELO zásady pro zdraví a bezpečnost zahrnují pravidla pro tak rozmanité oblasti jako je nouzové plánování, zastavení práce kvůli rizikům na pracovišti, OOP, kouření, drogy a alkohol, moderní otroctví a společenská a sociální odpovědnost (CSR). Všechny zásady jsou pravidelně kontrolovány a vztahují se na všechny aktivity ve všech lokalitách.

Naše týmy jsou zaškoleny v oblasti zdraví a bezpečnosti a jejich znalosti jsou pravidelně kontrolovány a obnovovány, aby byly zajištěny postupy v souladu s našimi zásadami a vašimi očekáváními.

Každý projekt je prováděn v souladu s hodnocením rizik a s prohlášením o použitých metodách. V úvahu jsou brány faktory jako místo dění, vybavení a personál.

Závazek AIS EURELO v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zahrnuje:

  • Personál plně zaškolený v oblasti bezpečnosti
  • Posouzení rizik
  • Prohlášení o použitých metodách
  • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví AIS EURELO při práci
  • Dodržování místních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti

Zeptejte se ještě dnes

Chcete-li pomoct s vaším projektem, zavolejte nám na …

Spojené Království +44 1257 441111

Polsko +48 530 250 500

Německo +49 201 4757653-0